Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. М. Крамаренко

Знайдено документів: 4

№ 11, 2015

Р. М. Крамаренкок. е. н., професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївО. Ю. Кардаковздобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНІ МОДЕЛІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ КРАЇН СВІТУ

R. M. KramarenkoPhD in economics, Professor of the Department of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. Yu. Kardakovresearcher of the Department of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN MODELS OF WORLD INTELLECTUAL ACHIEVEMENTS COMMERCIALIZATION

№ 2, 2014

Р. М. Крамаренкок. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВПЛИВ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ

R. M. KrаmаrеnkоPh.D. in Economics, Associated Professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

INFLUENCE OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS ON DEVELOPMENT OF EUROPEAN CITIES

№ 1, 2014

Р. М. Крамаренкок. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СТОЛИЧНІ МІСТА В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ІЄРАРХІЇ ЄС

Ruslan KrаmаrеnkоPh.D. in Economics, Associated Professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

CAPITAL CITIES IN REGIONAL ECONOMIC EU HIERARCHY

№ 12, 2010

Р. М. КрамаренкоХарьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"