Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. А. Муха

Знайдено документів: 5

№ 8, 2019

Р. А. Мухак. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій,Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations,Ternopil national economic university

CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

№ 8, 2018

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

BUSINESS CULTURE, THE ESSENCE AND THE MAIN CHARACTERISTICS

№ 5, 2018

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

THE FEATURES OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

№ 8, 2015

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОМАНДА, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university, Ternopil

TEAM ITS ESSENCE AND FEATURES OF DEVELOPMENT

№ 2, 2014

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ІЗ ЧАСТКОЮ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university, Ternopil

REGULATION CONTROL IN STOCK COMPANY WITH THE PART OF STATE PROPERTY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"