Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: П. В. Семиволос

Знайдено документів: 1

№ 2, 2015

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваП. В. Семиволосcтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. RomanovaPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaP. V. SemyvolosStudent at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"