Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ю. Кудріна

Знайдено документів: 2

№ 2, 2014

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. ЛуганськО. Ю. Кудрінак. е. н., доцент кафедри маркетингу Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, України, м. Луганськ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city LuhanskA. Y. Kudrinacandidate of economics science, associate Professor of marketing department, Luhansk national University named after T.G. Shevchenko, Ukraine, Luhansk

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL SECTOR AS STRATEGIC DIRECTION OF ECONOMY REGION DEVELOPMENT

№ 5, 2011

О. Ю. Кудрінакандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”М. С. КроленкоСхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля

РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"