Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ю. Клементьєва

Знайдено документів: 2

№ 12, 2017

О. В. Золотарьовакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університетуО. Ю. Клементьєвакандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ БІЗНЕСОМ

O. V. ZolotaryovaPh.D., associate Professor of Department of finances and accounting, Dniprovsk State Technical UniversityO. Yu. KlementevaPh.D., associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING CORPORATE CULTURE AND POSSIBILITY OF ITS ADAPTATION BY A DOMESTIC BUSINESS

№ 11, 2015

О. Ю. Клементьєвакандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

СТАНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

O. Yu. KlementievaPh.D., associate Professor of Department of corporate finance and controlling, SHEI "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman"

INCIPIENCE JOINT STOCK COMPANY AS THE MOST DEVELOPED FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"