Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ю. Доценко

Знайдено документів: 2

№ 12, 2017

О. Ю. Доценкок. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. ДніпроК. І. Шевченкомагістр, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Y. DotsenkoCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University, DniproK. I. ShevchenkoMaster, National Mining University, Dnipro

AMORTIZATION POLICY OF ENTERPRISES AND THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF ITS EFFICIENCY IN UKRAINE

№ 3, 2014

О. Ю. Доценкоасистент кафедри економічного аналізу і фінансів, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ОБГРУНТУВАННЯ УЧАСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ФІНАНСУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

O. DotsenkoAssistant of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University, Dnepropetrovsk

EXPLANATION OF PARTICIPATION STEWARDS OF FINANCIAL RESOURCES IN THE FINANCING OF REGIONAL INNOVATION PROJECTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"