Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ю. Гусєва

Знайдено документів: 3

№ 4, 2019

Т. Б. Хлевицькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікаційО. Ю. Гусєвад. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікацій

КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Tetyana KhlevytskaPhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Social Technologies, State University of TelecommunicationsOlga GusevaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics andSocial Technologies, State University of Telecommunications

COGNITIVE COMPETENCE: CONTENTS AND FEATURES OF FORMATION

№ 12, 2015

М. В. Верескунд. е. н., доцент, декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольО. Ю. Гусєвад. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та права, ДВНЗ «Державний університет телекомунікацій», м. КиївД. В. Ляшовк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

M. VereskunDoctor of Economics, Associate Professor, The Dean of the Faculty of Information Technology, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», MariupolO. GusevaDoctor of Economics, Associate Professor of the Department of Economics, business and law, State University of Telecommunications, KyivD. LyashovPh.d, senior lecturer of the Department of business Economics, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», Mariupol

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

№ 11, 2015

О. Ю. Гусєвад. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та права, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Gusyevadoctor of science, associate professor, professor of the Department of economics, business and law, State University of telecommunications, Kiev

JUSTIFICATION OF MAIN AREAS OF TRANSFORMATION OF TELECOMMUNICATION AND INFORMATION INDUSRY OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"