Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ю. Балазюк

Знайдено документів: 2

№ 2, 2020

О. Ю. Балазюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університетІ. М. Сисоєвакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки,Тернопільський національний економічний університет

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА АУДИТУ

О. BalaziukPhD in economics, Associate ProfessorAssociate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia training and research institute of еconomics TNEUІ. SysoievaPhD in economics, Associate ProfessorAssociate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia training and research institute of еconomics TNEU

FINANCIAL RESULTS REPORT: FEATURES OF COMPILING AND AUDITING

№ 10, 2014

І. М. Сисоєвак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяО. Ю. Балазюкк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ МАСШТАБІВ

І. M. SysoyevaPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, VinnitsaO. Y. BalazyukPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

FEATURES OF ACCOUNTING POLICIES FOR THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF VARIOUS SCALES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"