Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ф. Грищенко

Знайдено документів: 3

№ 6, 2018

Є. О. Голишевак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиО. Ф. Грищенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиЄ. В. Макаренкостудент, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН «АЗІЙСЬКИХ ТИГРІВ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ie. O. GolyshevaPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyO. F. GryshchenkoPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyYe. V. MakarenkoStudent, Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE “ASIAN TIGERS” COUNTRIES EXPERIENCE FOR THE FORMATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

№ 8, 2017

О. Ф. Грищенкок. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиС. О. Косторновастудент, Сумський державний університет, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ

O. F. GryshchenkoPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyS. O. KostornovaStudent, Sumy State University, Sumy

STUDYING THE PROSPECTS OF USING THE GREEN MARKETING IN TOURISM

№ 7, 2012

О. Ф. Грищенкоаспірантка кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПРОБЛЕМИ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"