Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. С. Хринюк

Знайдено документів: 8

№ 6, 2019

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. В. Петрицькамагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКОЮ ТА СПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

O. S. Khryniukсandidate of Economics, assistant professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»V. V. Petrytskamaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

IMPROVING ELECTRICAL ENERGY PURCHASE AND MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE NEW MARKET OF ELECTRIC POWER ENGINEERING

№ 2, 2019

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. В. Петрицькамагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ УМОВ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

№ 4, 2018

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївТ. І. Гримашевичмагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Khryniukсandidate of Economics, assistant professor,, associate professor of the of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»T. I. Hrymashevychmaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

EVALUATION OF EFFICIENCY OF USE OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

№ 3, 2018

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бовастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. KhryniukPhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivV. A. BovaNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

PROFIT AS A TOOL MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

№ 2, 2018

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бовастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. KhryniukPhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivV. A. Bovastudent, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MODELS OF ESTIMATION OF BANKRUPTCY PROBABILITY AS A METHOD OF EVALUATION FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

№ 11, 2017

О. С. Хринюкк. е. н., доцент,  доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бовастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. KhryniukPhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivV. A. Bovastudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

FINANCIAL POTENTIAL MANAGEMENT MECHANISM OF THE ENTERPRISE

№ 3, 2015

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївМ. Р. Корчовнааспірант кафедри Економіки і підприємництва, Київського національного технічного університету України «КПІ», м. Київ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

A. HrynyukPh.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"M. R. KorchovnaPostgraduate Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY COMPANIES: KEY ELEMENTS

№ 3, 2014

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївМ. Р. Корчовнамагістрант, Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕХНОЛОГІЯ АBC-МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Alexey HrynyukPh.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"Maryna KorchovnaUndergraduates, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

TECHNOLOGY ABC-METHOD OF COST ALLOCATION BASED ACTIVITIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"