Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. С. Покрас

Знайдено документів: 2

№ 1, 2016

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. КиївО. С. Покрасстудентка 6-го курсу спеціальності «міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. Київ

ЗНАХОДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В АСПЕКТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ

S. V. VoitkoDoctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, KyivO. S. Pokras6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, Kyiv

FINDING THE INTEGRAL COUNTRY COMPETETIVENESS INDEX IN ASPECT OF TERRITORIAL BRANDING

№ 12, 2015

О. С. Покрасстудентка 6-го курсу спеціальності «Міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. КиївС. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. Київ

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН У ВИМІРАХ  ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. S. Pokras6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, KyivS. V. VoitkoDoctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, Kyiv

GLOBAL COMPETITIVENESS IN THE DIMENSIONS OF HUMAN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"