Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. С. Журавка

Знайдено документів: 2

№ 3, 2017

О. С. Журавкакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиА. Ю. Васильчукстудентка 4-го курсу, напрям підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «банківські технології і процеси», Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. S. Zhuravkacandidate of economic sciences, associate professor of the department of finance,   banking and insurance, «Sumy State University», SumyA. Y. Vasylchukthe student of 4 course, the specialty «Finance and credit» (specialization «Banking technologies and processes»), «Sumy State University», Sumy

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE

№ 5, 2015

О. С. Журавкакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиС. Г. Лопатченкостудентка ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СТРАХОВА КУЛЬТУРА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ

О. S. ZhuravkaPhD,  associate professor of the chair of finance,  Ukrainian Academy of banking of the National Bank of Ukraine, SumyS. G. Lopatchenkothe student,  Ukrainian Academy of banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

INSURANCE CULTURE AS ONE OF THE IMPACT FACTORS OF THE INSURANCE DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"