Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. С. Євсейцева

Знайдено документів: 3

№ 4, 2017

О. С. Євсейцевак. е. н. доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуД. В. Кретовамагістр напряму підготовки «Комунікаційний маркетинг», Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

O. YevseytsevaCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor,  Department of Economic, Kyiv National University of Technology and DesignD. Kretovamaster specialty "Marketing Communications", Kyiv National University of Technology and Design

FEATURES OF METHODOLOGY DEVELOPMENT ADVERTISEMENT CAMPAIGN FOR HIGHER SCHOOL

№ 3, 2017

О. С. Євсейцевак. е. н. доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуІ. В. Лучанськамагістр напряму підготовки «Комунікаційний маркетинг», Київський національний університет технологій та дизайну

PUBLIC RELATION ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВУЗУ

O. YevseytsevaCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of EconomicI. V. Luchanskamaster specialty "Marketing Communications", Kyiv National University of Technology and Design

PUBLIC RELATION AS A SYSTEM FOR FORMING THE IMAGE OF THE UNIVERSITY

№ 5, 2016

О. С. Євсейцевак. е. н., доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуГ. М. Собцевамагістр спец. «Маркетинг» , Київський національний університет технологій та дизайну

АНАЛІЗ МЕДІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. S. Yevseytsevak.e.n. dots. Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and DesignG. M. SobtsevaMaster specials. "Marketing Kyiv National University of Technology and Design

ANALYZES THE MEDIA MARKET OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"