Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. П. Зоря

Знайдено документів: 9

№ 10, 2019

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»А. А. Макаренкомагістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. ZoryaPh.D. in Sociology, Associate Professor of Accounti ng and Taxation chair National University "Zaporozhye Polytechnic"A. Makarenko6th year master student, National University \"Zaporozhye Polytechnic\"

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF CASH OPERATIONS WITH CLIENTS BANKING AGENCY

№ 9, 2016

О. П. Зоряк. с. н., доцент кафедри облік і аудит, Запорізький національний технічний університетТ. І. Бучакчійськаздобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», Запорізький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

O. P. Zoryaсand.sc.(soz.), assistant professor of department of «Accounting and audit» Zaporozhye National Technical UniversityT. BuchakchiyskaSeeker of higher education qualification level "master", Zaporоzhzhye National Technical University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES REFLECTED IN THE ACCOUNTSNG SYSTEM INTERBANK LENDING OPERATIONS

№ 8, 2014

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту ,  Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяН. Р. СавченкоМагісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaN. R. Savchenkomaster,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ACCOUNTING OF EXPENSES OF A PROFIT TAX OF BANKING INSTITUTION

№ 6, 2014

О. П. Зоряк. с. н., доцент кафедри «Облік і аудит», доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяН. В. Шевченкомагістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ «ВТБ БАНК»

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaN. V. Shevchenkomaster, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

METHODS OF INTERNAL AUDIT OF CREDIT OPERATIONS JSC "VTB BANK"

№ 3, 2014

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяН. В. Семеновамагістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ ТА ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХІДУ ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»ЗА СТАНОМ НА 01.01.2014 Р

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaN. V. Semtnovamaster, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE ANALYSIS OF THE INCOME AND EXPENSES AND OTHER CUMULATIVE INCOME OF JSC RAIFFEISEN AVAL BANK AS OF 01.01.2014

№ 1, 2014

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяВ. В. ХотькоМагісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaV. V. KhotkoMastert e 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF REGISTRATION POLICY OF NBU AND DRAFTING OF ACCOUNTING

№ 11, 2013

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту , Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. В. ХоменкоМагісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ОБЛІК КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ АТ «МЕТАБАНК» ЗА 2011-2012 РР.

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaО. V. Khomenkomaster, the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

АNALYSIS AND АCCOUNT THE CREDIT QUALITY OF LOANS OF BANK

№ 10, 2013

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту , Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяА. І. Рошвамагісрантка 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaA. Y. Roshvamaster, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

RECORDING AND ANALYSIS OF CREDIT TRANSACTIONS

№ 9, 2013

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяС. О. ЧепкаМагістрантка 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ БАНКУ

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaS. O. Chepkamaster, the 5-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INTEREST AND COMMISSION INCOME OF THE BANK

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"