Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. П. Величко

Знайдено документів: 4

№ 2, 2020

O. VelychkoDoctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, UkraineL. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, UkraineS. BerezhetskaMaster of Management,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN LOGISTICAL NETWORKS OF THE FOOD SUPPLY CHAIN

О. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаЛ. А. Величкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УкраїнаС. Ю. Бережецькамагістр менеджменту,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

№ 3, 2019

O. VelychkoDoctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, UkraineL. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, UkraineR. ІvanchykMaster of Management, Junior Scientific OfficerDnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE SUPPLY CHAIN IN THE LOGISTICAL SYSTEMS OF A SMALL AGRARIAN BUSINESS

О. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаО. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаР. О. Іванчикмагістр менеджменту, молодший науковий співробітник,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ МАЛОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

№ 7, 2016

О. П. Величкод. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроЛ. А. Величкок. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ КООПЕРАТИВІ

O. P. VelychkoDoctor of Economics, Associated Professor, Head of Management and Law Department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, с. DniproL. А. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, с. Dnipro

MARKETING-LOGISTICAL SYSTEM AS THE OBJECT OF MANAGEMENT IN THE AGRARIAN COOPERATIVE

№ 10, 2011

О. П. Величкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ І БІОЛОГІЧНІ ПОТОКИ В АГРОБІЗНЕСІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"