Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Пшик-Ковальська

Знайдено документів: 5

№ 1, 2019

М. В. Одрехівськийд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. OdrekhivskyDoctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", LvivO. O. Phsyk-KovalskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University \"Lviv Polytechnic\", Lviv

PROBLEMS OF BUILDING AN ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM FOR INNOVATIVE ENTERPRISES

№ 2, 2019

O. O. Pshyk-KovalskaPhD in Economics, Associate professor of Management and International Business Department,“Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)D. R. Mirzoievaa student, “Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)

RESEARCH ON FACTORS OF COMPETITIVENESS OF UKRAINE

О. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)Д. Р. Мірзоєвастудентка, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

№ 8, 2018

М. В. Одрехівськийд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Я. Побуркок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГЛОМЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

M. V. OdrekhivskyDoctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", LvivO. O. Phsyk-KovalskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University \"Lviv Polytechnic\", LvivO. Y. PoburkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, National University \"Lviv Polytechnic\", Lviv

PROBLEMS OF FORMATION OF RECREATIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF AGLOMERATIVE FORMATIONS CARPATHIAN EUROREGION

№ 8, 2017

Л. П. Сайкандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»О. О. Пшик-Ковальськакандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»

РИЗИКИ ПРИ МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Lesya SayPh.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"Orysia Pshyk-KovalskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

RISKS OF STAFF MOTIVATION OF THE ENTERPRISE

№ 5, 2017

O. Pshyk-KovalskaPhD in Economics, Associate professor of management and international entrepreneurship DepartmentD. Mirzoievaa student, National university “Lviv Politechnic”

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATIC AND DYNAMIC EFFECTS OF ECONOMIC INTEGRATION IN THE CASE OF THE EU AND NAFTA

О. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництваД. Р. Мірзоєвастудент, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЄС ТА НАФТА

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"