Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Любар

Знайдено документів: 4

№ 4, 2019

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

O. O. LiubarCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF LONG-TERM INVESTMENTS AND SOURCES OF THEIR FINANCING

№ 12, 2018

О. О. Любаркандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університетМ. В. Григорашмагістр, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. O. LyubaPh Din Economics, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian UniversityM. V. Grigorashmaster\'s degree, Vinnytsia National Agrarian University

ORGANIZATIONAL BASES FOR SUBSIDIARIES OF OPERATING ACTIVITY EXPENDITURE AT ENTERPRISE

№ 3, 2017

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЙОГО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. O. LiubarCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

AMORTIZATION POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF ITS ACCOUNTING POLICY

№ 2, 2014

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри організації обліку та звітності, Вінницький національний аграрний університет

ЗАСОБИ ПРАЦІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ

O. O. LubarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Chair of Accounting and Reporting Organization, Vinnytsia National Agrarian University

MEANS OF LABOUR: THEORY, METHODS AND PRACTICE OF ACCOUNTING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"