Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Кім

Знайдено документів: 9

№ 6, 2018

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ НАДМІРНОЇ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

EXCESSIVE INCOME INEQUALITY OVERCOMING: THE UKRAINIAN ECONOMIC POLICY MEASURES DEVELOPMENT

№ 1, 2018

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

МОДЕЛЬ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

№ 12, 2017

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРАКЦІЙНОГО ТА ТРАНСАКЦІЙНОГО ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В МОДЕЛІ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE RESEARCH FRAMEWORK OF THE INTERACTIONAL AND TRANSACTIONAL DISTRIBUTION FIELDS IN THE AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

№ 11, 2017

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків, Україна

МОДЕЛЬ «ВИРОБНИЦТВО-РОЗПОДІЛ» ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

“PRODUCTION-DISTRIBUTION” AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

№ 10, 2017

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ 2010-2016 РР.

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE INCOME DISTRIBUTION IN THE UKRAINE, 2010-2016

№ 8, 2017

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків, Україна

ВПЛИВ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В МОДЕЛІ ВІДКРИТОГО АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE IMPACT OF INCOME INEQUALITY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE OPEN AGGREGATED MARKET MODEL

№ 7, 2017

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE ECONOMIC EFFICIENCY AND INCOME DISTRIBUTION ISSUE RESEARCH METHODOLOGICAL BASIS

№ 2, 2017

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

UKRAINIAN FOREIGN TRADE PARTNERS PARETO DISTRIBUTION

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

РОЗПОДІЛ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ ПО ПАРЕТО

№ 6, 2016

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ ТОРГОВОГО БАЛАНСУ ТА ВВП УКРАЇНИ 2005-2015 РОКІВ: АНАЛІТИКА ПРОБЛЕМИ

O. O. KimPhD in economics, associated professor of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE STRUCTURAL DYNAMICS RELATIONSHIP OF THE BALANCE OF TRADE AND GDP IN THE UKRAINE 2005-2015 YEARS: PROBLEM ANALYTICS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"