Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Кравченко

Знайдено документів: 6

№ 6, 2020

О. О. Кравченкод. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологійС. С. Пінчукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

O. KravchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and TechnologyS. PinchukPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology

FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES AS A REFLECTION OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

№ 10, 2019

О. О. Кравченкод. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологійВ. В. Приймукстудент 2 курсу магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування»,Державний університет інфраструктури та технологій

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

O. O. KravchenkoDoctor of Economics, Professor, Professor of Finance and Credit,State University of Infrastructure and TechnologyV. V. Priymukstudent of the 2nd courses of master’s degree in specialty “Finance, Banking and Insurance”, State University of Infrastructure and Technology

BEHAVIORAL ASPECTS OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

№ 12, 2018

О. О. Кравченкод. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївМ. Ю. Сипкостудентка магістратури спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування»,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

O. O. KravchenkoDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit,State University of Infrastructure and Technology, KyivM. Yu. Sypkomagistracy student in Finance, Banking and Insurance,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INCREASING UNCERTAINTY

№ 4, 2016

О. О. Кравченкок. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. КиївС. С. Пінчукдоцент кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

O. O. KravchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, KyivS. S. PinchukAssociate Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

CONCEPTUAL MODEL OF BALANCED SCORECARD FOR RAILWAY ENTERPRISES

№ 9, 2013

О. О. Кравченкок. е. н., доцент, професор кафедри «Фінанси і кредит», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ МАЙБУТНЬОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

O. O. KravchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

SCENARIO ANALYSIS OF THE FUTURE OF RAIL TRANSPORT IN UKRAINE

№ 12, 2012

О. О. Кравченкок. е. н., доцент, доцент Державного економіко-технологічного університету транспортуО. В. Андрєєвадоцент Державного економіко-технологічного університету транспорту

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"