Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Карпенко

Знайдено документів: 3

№ 4, 2018

О. О. Карпенкод. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, КиївН. К. Мандзюкстудентка магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»), Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. O. KarpenkoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, KyivN. K. MandzyukMaster Student Of Specialty 073 «Management» (Specialization «Organizations And Administration Management»), State University Of Infrastructure And Technology, Kyiv

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF DOMESTIC ENTERPRISES ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 12, 2017

О. О. Карпенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, КиївЄ. Л. Осиповаасистент кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ЛОГІСТИЧНО-АУТСОРСИНГОВА ПЛАТФОРМА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

O. O. KarpenkoPh.D., Associate Professor, Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, KyivY. L. OsypovaAssistant Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

LOGISTIC AND OUTSOURCING PLATFORM AS THE BASIS OF THE REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM FORMATION

№ 10, 2015

О. О. Карпенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного)

МЕХАНІЗМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. O.KarpenkoPh.D., associate professor, associate professor of Economics and management Department, Kyiv state maritime Academy after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny)

MECHANISM OF CLUSTERING OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS COMPANIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"