Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Григоревська

Знайдено документів: 2

№ 3, 2018

О. О. Григоревськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ БАНКРУТСТВОМ

O. HryhorevskaAssociate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professor

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF THE LIQUIDATION PROCEDURE OF BANKRUPTCY ENTERPRISES

№ 5, 2016

М. І. Скрипникд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Григоревськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. І. Таранмагістрант кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

M. SkrypnykHead of department of accounting and audit of Kyiv national university of technologies and design, Kyiv, Doctor of Economics, associate professorO. HryhorevskaAssociate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professorV. Taranstudent of the department of accounting and audit, Kyiv National University of Technology and Design

FINANCIAL RESOURCES AS OBJECT ACCOUNTING: NEED TO IDENTIFY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"