Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Бойко

Знайдено документів: 2

№ 1, 2018

О. В. Нєізвєстнак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігО. О. Бойкоздобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX

O. V. NieizviestnaAssociate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)O. O. Boikoapplicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

THE RESEARCH OF MAIN TENDENCIES AND THE VOLUMES OF TRANSACTIONS IN THE FOREX MARKET

№ 10, 2013

О. О. Бойкостарший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ

A. A. Boіkosenior lecturer in business economics and international economics, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

GOVERNMENT CONTROL OF COMMODITY MARKETS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"