Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Безручко

Знайдено документів: 2

№ 7, 2014

О. І. Маслакпрофесор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. КременчукЛ. А. Квятковськадоцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. КременчукО. О. Безручкоаспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. Кременчук

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Maslakprofessor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukL. Kvyatkovskaassociate professor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukO. Bezruchkopostgraduate of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE LEVEL OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT OF ITS ECONOMIC POTENTIAL

№ 4, 2011

О. І. Маслаккандидат економічних наук, професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри економікиО. О. Безручкостудентка факультету економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоІ. В. Мовчанстудентка факультету економіки Кременчуцького національного університету  імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"