Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Бассова

Знайдено документів: 3

№ 4, 2020

О. О. Бассовак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та менеджменту,Міжнародний класичного університет імені Пилипа Орлика, МиколаївМ. О. Алешкевичздобувач вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

O. BassovaPhD in Economics, associate professor, associate professor of department of finance and management, Philip Orlyk International Classical University, MykolaevM. Aleshkevichmaster of finance, banking and insurance, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

ANTI-CRISIS MEASURES TO PREVENT BANKRUPTCY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES AND THEIR WAYS OF IMPLEMENTATION IN COMPETITIVE CONDITIONS

№ 5, 2018

О. О. Бассовак. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. O. BassovaPh.D., assistant professor of finance and accounting, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University "Ukraine", Nikolaev

ANALYSIS OF THE MODERN STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CONFECTIONERY OF UKRAINE

№ 2, 2014

О. О. Бассовак. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. O. BassovaPh.D. , assistant professor of finance and credit, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Nikolaev

MANAGEMENT FORMING COMPANY PROFITS CLOTHING INDUSTRY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"