Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Пєтухова

Знайдено документів: 6

№ 10, 2018

А. С. ВойтюкЗдобувач ступеня магістра Національного університету харчових технологій, м. КиївО. М. Пєтуховапрофесор, доктор економічних наук Національного університету харчових технологій, м. Київ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

А. VoitiukMaster of Science in the National University of Food Technologies of KyivO. PietukhovaProfessor, Doctor of Economics, National University of Food Technologies of Kyiv

DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF FLOUR-MILLER ENTERPRISES OF UKRAINE

№ 2, 2018

О. М. Пєтуховапрофесор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій м. КиївК. В. Стасішенамагістрант, Національний університет харчових технологій м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. PietukhovaProfessor, Doctor of Economics, Department of Management and Administration, National University of Food Technologies of KyivK. V. Stasishenamagister, National University of Food Technologies of Kyiv

IMPROVEMENT OF SUPERVISORY ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№ 1, 2018

О. М. Пєтуховадоктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологійО. С. Ткачукмагістр, кафедра менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. PietukhovaProfessor, doctor of economic sciences, Professor of the Department of Management and Administration, National University of Food TechnologiesO. S. TkachukStudent, master, department of management and administration, National University of Food Technologies

IMPROVING THE ORGANIZATION OF LOGISTIC PROCESSES AT COMPANY'S COMPOSITION

№ 1, 2017

Д. М. Демченкостудентка магістрант, Національний університет харчових технологійО. М. Пєтуховапрофесор, доктор економічних наук, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

D. M. DemchenkoStudent, master, National University of Food TechnologiesO. M. PietukhovaProfessor, doctor of economic sciences, National University of Food Technologies

MANAGEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT COMPANY

№ 10, 2015

О. М. Пєтуховапрофесор, д. е. н., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійМ. К. Римаренкостудентка, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. M. PietukhovaProfessor, doctor of Economics, Head of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, KyivM. R. RymarenkoStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BEER INDUSTRY

№ 1, 2015

О. М. Пєтуховад. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійД. Е. Амановстудент, Національний університет харчових технологій

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПИВНОГО РИНКУ

O. M. PietukhovaDoctor of Economics, docent, Head of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, KyivD. E. AmanovStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF WORLD AND UKRAINIAN BEER MARKET

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"