Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Могильний

Знайдено документів: 3

№ 5, 2018

О. М. Могильнийд. е. н, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

O. M. Mogylnyjoctor of Economics, Professor in the Department of Theoretical and Applied Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

STATE REGULATION OF RENTAL LAND RELATIONS: POLITICAL ECONOMYC APPROACH

№ 7, 2016

О. М. Могильнийдоктор економічних наук, професор, ректор ІПК ДСЗУВ. І. Кострицяпрофесор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУТ. Б. Вітрякпровідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПКДСЗУ

ДЕРЖАВНО-РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ НА СФЕРУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ГІДНОЇ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. M. Mohyl'nyjDoctor of Economics, Professor, Rector of Ukrainian State Employment Service Training InstituteV. I. KostrytsiaProfessor in the Department of Personnel Management and Labor Economics at Ukrainian State Employment Service Training InstituteT. B. VitriakLeading Researcher in the Research Laboratory of Social Studies of the Labour Market at Ukrainian State Employment Service Training Institute

PUBLIC REGULATORY POLICY IMPACTS ON HUMAN DEVELOPMENT THROUGH IMPROVING THE CONDITIONS FOR DECENT WORK: THE REGIONAL ASPECT

№ 8, 2015

О. М. Могильнийдоктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ: ПРОБЛЕМА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

O. M. MogylnyiDr. Sc. (Econ.), Prof., Dept. of Theoretical and Applied Economics, State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine

INSTITUTIONALIZATION OF EMPLOYMENT IN INDIVIDUAL (SUBSISTENCE) FARMING: THE PROBLEM OF UNCERTAINTY AND THE WAYS TO OVERCOME IT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"