Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Ковінько

Знайдено документів: 2

№ 12, 2018

О. М. Ковінькод. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУЛ. П. Середницькаст. викл. кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУІ. М. Болкунздобувач ОС «магістр», Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ

ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. M. Kovin'koDoctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEUL. P. SerednitskayaArt. off Department of marketing and advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEUI. M. Bolkunapplicant master \"Master\", Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

INNOVATIVE WAYS OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE COMMUNICATIONS WITH PUBLICITY ON THE ENTERPRISE

№ 12, 2015

О. М. Ковінькокандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

O. KovinkoPhD, assistant professor of marketing and advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

FORMATION OF THE THEORY OF MARKETING RESEARCH INTERNATIONAL MARKETS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"