Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Карапетян

Знайдено документів: 2

№ 2, 2019

О. М. Карапетянк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільК. О. Андреєвастудентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

О. М. KarapetianPhD, Associate Professor of the Department of Economic Security andFinancial Investigations Ternopil National Economic University, TernopilK. O. Andreievamaster\'s student, Ternopil National Economic University, Ternopil

ENFORCEMENT OF THE FINANCIAL SAFETY OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF ASYMMETRICITY OF THE STATE DEBT AND FINANCIAL RISKS STRUCTURE

№ 11, 2016

О. М. Карапетянк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. В. Філімоновамагістр, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ТА ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

O. KarapetianAssociate professor, Chair of Financial and Economic Security and Intellectual Property Ternopil National Economic University, TernopilA. Filimonovamagister Ternopil National Economic University, Ternopil

FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF UKRAINE'S DEBT AND LEGAL CONFLICTS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"