Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Згурська

Знайдено документів: 2

№ 11, 2019

О. М. Згурськакандидат економічних наук,доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. ZgurskaPhD in Economics,Associate Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT THE DIVERSIFICATION PROCESSES OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

№ 11, 2013

О. М. Згурськаздобувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. М. ZhurskaPostgraduate of Department of marketing and international trade, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

LOGISTIC ASPECTS OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES ARE ON PROCESSING OF MILK OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"