Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Герасименко

Знайдено документів: 5

№ 9, 2019

О. М. Герасименкок. е. н, докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. HerasymenkoCandidate of Economic Sciences,Doctoral Student of the Department of Management and Economic Security,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

INTEGRATION OF RISK-ORIENTED APPROACH TO GOVERNANCE IN THE PROCESS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

№ 4, 2019

О. М. Герасименкок. е. н., докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси,сертифікований провідний менеджер з управління ризикамизгідно міжнародного стандарту ISO 31000

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРУДОРЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Olena HerasymenkoCandidate of Economic Sciences,Doctoral Student of the Department of Management and Economic Security,Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyPECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

SOME ASPECTS OF RISK-ORIENTED MANAGEMENT IN ENSURING STATE LABOR SECURITY

№ 5, 2013

О. М. Герасименкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ З ВРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ КОМПАНІЇ ДО РИНКОВИХ РИЗИКІВ

O. M. GerasimenkoPh.d., Associate Professor of management, Cherkasy national university named after Bogdan Khmelnitsky

FORMATION OF THE COMPLEX SYSTEM OF RISK MANAGEMENT WITH CONSIDERATION OF SENSITIVITY TO MARKET RISKS

№ 10, 2011

С. М. Лаптєвк.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»О. М. Герасименкок.е.н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

№ 9, 2010

О. М. Герасименковикладач кафедри економіки підприємства, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ВПЛИВ ІНДЕКСІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"