Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Воронкова

Знайдено документів: 2

№ 3, 2018

О. М. Воронковадоктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки Донбаської державної машинобудівної академії, м. КраматорськО. О. Качураспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

O. M. VoronkovaDoctor of Economics, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security of the Donbas State Engineering Academy, KramatorskO. O. KachurPostgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

CONCEPTUALIZATION OF APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS OF THE WINE INDUSTRY

№ 2, 2014

О. М. Воронковад. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПАСТКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

О. M. VoronkovаDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of financial markets, National University of State Tax Service of Ukraine

INSTITUTIONAL TRAPS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF TAX MANAGEMENT IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"