Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Арапова

Знайдено документів: 2

№ 7, 2015

О. М. Араповастарший викладач, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаК. М. Горицькастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Arapovasenior lecturer, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. M. Gorizkayastudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

COMPETITIVENESS OF PERSONNEL AND VALUE OF ENTERPRISE

№ 7, 2014

О. М. Араповастарший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності,  Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаА. С. Смородіновастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаВ. Г. Песчанськастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДРИЄМСТВАХ ДІЮЧИХ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

O. M. Arapovasenior lecturer of chair of management of the foreign economic and innovative activity, Odessa national polytechnical university, OdessaA. S. Smorodinovastudent, Odessa national polytechnical university, OdessaV. G. Peschanskastudent, Odessa national polytechnical university, Odessa

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF STRATEGIC MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OPERATING IN FOREIGN MARKETS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"