Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Л. Руда

Знайдено документів: 6

№ 2, 2020

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

O. RudaPhD in Economics, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 4, 2019

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

O. RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND ITS COMPETITIVENESS

№ 10, 2018

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяМ. М. Турчикмагістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, VinnytsyaM. Turchykmagistr of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

ORGANIZATION OF BANK LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN UKRAINE

№ 5, 2018

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Oksana RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

FORMATION OF MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

№ 11, 2017

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Oksana RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

MODERN MARKET OF SECURITIES DEVELOPMENT STATUS IS IN UKRAINE

№ 9, 2014

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ЗАСТАВА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

O. RudaPh.D in economic sciences, assistant professor, the head of finance and credit department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

PLEDGE AS A FORM OF SECURITY FOR THE REPAYMENT OF BANK LOANS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"