Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. К. Прімєрова

Знайдено документів: 4

№ 9, 2018

Т. Г. Буйкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. КиївО. К. Прімєровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

T. H. BuiCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, KyivO. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

TAX STIMULATION OF SMALL-SIZE BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 10, 2017

О. К. Прімєровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. КиївВ. О. ЯнчукБакалавр з фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, KyivV. O. YanchukBachelor of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

FEATURES OF MONETARY POLICY IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

№ 12, 2016

Е. В. ГалицькаКандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. КиївО. К. ПрімєроваКандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А. КЕТЛЕ (ДО 220-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

E. V. HalytskaCandidate of economic sciences, professor, professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, KyivO. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

LIFE PATH, SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK OF A. QUETELET (TO 220-TH ANNIVERSARY FROM BIRTHDAY)

№ 5, 2016

О. К. Прімєровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів  Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

CHARACTERISTICS OF UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"