Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. К. Кушнір

Знайдено документів: 2

№ 12, 2018

В. Р. Чаплінськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства КПНУ імені Івана ОгієнкаО. К. Кушнірк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства КПНУ імені Івана Огієнка

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. R. Chaplinskycandidate of economic sciences, senior lecturer of the departmentEconomics of the enterprise named after Ivan OgienkoO. K. Kushnicandidate of economic sciences, associate professor of the departmentEconomics of the enterprise named after Ivan Ogienko

THE SATISFACTION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL AND ITS PLACE IN THE RETAIL SECTOR OF UKRAINE

№ 11, 2016

В. Р. Чаплінськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-ПодільськийО. К. Кушнірк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

СУЧАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ

V. R. ChaplinskiyPhD in Economics, st. lecturer in business economics. Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National UniversityO. K. KushnirPhD in Economics, assistant professor of business economics. Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

MODERN POTENTIAL OF KHMELNITSKY REGION RETAILERS, KEY ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THEIR COMPETITIVENESS AND OPTIMIZATION OF MANAGEMENT STRATEGIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"