Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. К. Абесінова

Знайдено документів: 1

№ 12, 2013

О. К. Абесіноваст. викладач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВИБУТТЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Abesinovalecturer in accounting in the credit and fiscal institutions and economic analysis of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF MOTIVATIONAL STRUCTURE OF DISMISSAL OF STAFF AND ITS INFLUENCE ON MANAGEMENT OF PERSONNEL

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"