Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Ткач

Знайдено документів: 4

№ 5, 2018

О. В. Ткачк. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ

O. V. TkachPhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ANTI-EROSION AMELIORATION’S OWN INVESTMENT EFFICIENCY RESEARCH

№ 10, 2017

О. М. Левченкод-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийО. В. Ткачукканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийІ. О. Царенкоаспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

O. M. LevchenkoDoctor in Economics, Professor, Vice-rector with Scientific Activities, Central Ukrainian National Technical UniversityO. V. TkachukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical UniversityI. O. TsarenkoPhD student, Central Ukrainian National Technical University

INNOVATIVE-INTEGRATED STRUCTURES IN THE MODERN ECONOMY: THEIR CLASSIFICATION

№ 5, 2016

О. В. Ткачк. е. н., доцент,доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. V. TkachPhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE RESEARCH OF UKRAINE’S AGRICULTURAL SYSTEM DEVELOPMENT

№ 3, 2009

О. В. Ткачк.е.н., доцент,  Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ЕКОНОМІЧНІ СПАДІ ТА ПІДЙОМИ ЯК НЕВІД’ЄМНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"