Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Тимошенко

Знайдено документів: 4

№ 1, 2018

О. В. Тимошенкод. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ДІАЛЕКТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

O. V. TymoshenkoDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

TRENDS OF THE FORMATION AND APPOINTMENT OF PAYMENT BALANCE AND INTERNATIONAL RESERVES: DIALECTICAL INTERCONNECTIONS

№ 12, 2017

О. В. Тимошенкок. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. ПолтаваО. Ю. Буцькак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ЕНДАВМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Oksana V. TymoshenkoPh.D. in Economic, Associate Professor of Finance and Banking of the higher education institution Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava cityOlga Y. ButskaPh.D. in Economic, Associate Professor , Associate Professor of Finance and Banking of the higher education institution Ukoopspilka \"Poltava University of Economics and Trade\", Poltava city

ENDOWMENT AS A SOURCE OF FINANCIAL ASSURANCE OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

№ 9, 2016

С. Б. Єгоричевад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. ПолтаваО. В. Тимошенкок. е. н.,  доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. ПолтаваД. А. СергеєвСтудент-магістр другого року навчання, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ВПЛИВ ПІЛЬГ ЗА ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

S. B. YehorychevaDoctor of Econ. Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and BankingO. V. TymoshenkoCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance and BankingD. A. SerheievSecond- year Master degree student

THE IMPACT OF DIRECT TAXES’ BENEFITS ON THE FORMATION OF BUDGET REVENUES IN UKRAINE

№ 9, 2013

О. Ю. Буцькак. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. ПолтаваО. В. Тимошенкоаситент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Y. ButskaAssociate Professor, Poltava University of Economics and Trade, PoltavaO. V. TimoshenkoAssistant, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE FEATURES OF LOCAL TAXATION IN THE LIGHT OF LEGISLATIVE CHANGES FISCAL POLICY IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"