Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Пащенко

Знайдено документів: 3

№ 3, 2020

А. В. Колеватовак. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. СухомлинськогоО. В. Пащенкостудентка, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ»

А. KolevatovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, Mikola's National Unification of V.O. SukhomlinskiyО. Paschenkostudent, Mikola\'s National Unification of V.O. Sukhomlinskiy

«THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATION OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE»

№ 10, 2015

О. В. Пащенкокандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниО. Б. Жаріковакандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ АГРОБІЗНЕСУ

O. V. Pashchenkocandidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of UkraineО. В. Zharikovacandidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

FUNCTIONING OF SMALL FORMS OF AGROBUSINESS

№ 10, 2014

О. В. Пащенкокандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. V. Pashchenkocandidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

PRICING ON THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"