Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Орлова

Знайдено документів: 2

№ 10, 2013

О. В. Орловак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Одеса)

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

O. V. OrlovaCandidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit of the Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade (Odessa)

EVOLUTION OF APPROACHES TO ASSESSING THE SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE

№ 10, 2012

О. В. Орловак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Одеса)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ І ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. OrlovaCandidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit of the Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade (Odessa)

SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE CLASSIFICATION OF FORMS AND TYPES OF INSURANCE IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"