Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Овсієнко

Знайдено документів: 2

№ 3, 2020

О. В. Овсієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, УкраїнаО. А. Чупринак. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. OvsiienkoPhD in Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, UkraineO. ChuprynaPhD in Economics, associate professor, associate professor ofDepartment of Statistics, Accounting and Audit,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

NATIONAL ECONOMIC REFORMS AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS IN UKRAINE

№ 6, 2016

О. В. Овсієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

O. V. OvsiienkoCandidate of economic sciences, docent, associate professor of Economic Theory Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

ECONOMIC AND LEGAL METHODS OF SUPPORT NATIONAL CAMPAIGN OF ENERGY EFFICIENCY RISE IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"