Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Мукан

Знайдено документів: 2

№ 3, 2019

Л. М. Ганаск. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»О. І. Дорошк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»О. В. Муканк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»Л. С. Ноджакк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»С. М. Труханстудент Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖІВ В МИТНОМУ РЕЖИМІ “ІМПОРТ”

L. M. HanasPhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic NationalO. I. DoroshPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityO. V. MukanPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National UniversityL. S. NodzhakPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National UniversityS. M. Trukhanstudent Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF CUSTOMS CLEARANCE OF INTERNATIONAL CARGOES IN THE CUSTOMS REGIME OF “IMPORT”

№ 4, 2011

О. Є. Кузьміндоктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. Г. Мельникдоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. В. Муканкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»Н. М. Сиротинськапровідний спеціаліст відділу молодіжної політики та соціального розвитку, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"