Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Маркус

Знайдено документів: 1

№ 5, 2014

О. В. Маркуск. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. ЛуцькІ. О. Романюкстудентка інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЮ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. MarkusPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, LutskI. O. Romaniukstudent of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

DESTINATIONS IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS AS А TOOL OF MONITORING SOLVENCY OF THE ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"