Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Кузьміна

Знайдено документів: 2

№ 9, 2018

М. Г. Белопольськийд. е. н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. МаріупольО. В. Кузьмінааспірант кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. BelopolskyHead of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, MariupolO. Kuzminapost-graduate student of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, Mariupol

COGNITIVE MODELING OF STRATEGIC MANAGEMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

№ 12, 2016

О. В. Кузьмінастудентка VI курсу Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, Університет державної фіскальної служби України

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПРАЦЮЄ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ

O. V. KuzminаVI year student Educational and research institute of economy, taxation and customs, the University of the state fiscal service of Ukraine

ECONOMIC EVALUATION OF THE COMPANY, OPERATING IN THE FOREIGN MARKETS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"