Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Крухмаль

Знайдено документів: 4

№ 5, 2018

О. В. Крухмалькандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиА. Ю. Васильчукстудентка 5-го курсу, напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа»), Сумський державний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

O. V. Kruhmalcandidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», SumyA. Y. Vasylchukthe student of 5 course, the specialty «Finance, banking and insurance» (specialization «Banking»), «Sumy State University», Sumy

FEATURES OF FORMATION OF UKRAINE CREDIT POLICY

№ 1, 2017

О. В. Крухмальк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. СумиД. О. Саміликмагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. Суми

ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ

О. V. KrukhmalPh. D. in Economics, associate Professor, Department of Finance, banking and insurance, Institute of business technologies "UABS", Sumy state University, SumyD. A. SamilykMA student, Institute of business technologies " UABS ", Sumy state University, Sumy

THE IMPACT OF CREDIT POLICY ON THE QUALITY OF THE LOAN PORTFOLIO OF THE BANK

№ 12, 2016

О. В. Крухмальк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ, м. СумиН. В. Красюкмагістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ,  м. Суми

РОЗВИТОК НЕЦІНОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. V. KrukhmalPhD, associate professor of the department of finance, banking and insurance Sumy State University, SumyN. V. KrasukMA student of the department of finance, banking and insurance Sumy State University, Sumy

THE DEVELOPMENT OF NON-PRICE INSTRUMENTS AS A NECESSARY CONDITION FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE BANK AT THE PRESENT STAGE

№ 5, 2014

О. В. Крухмальк. е. н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ», м. Суми О. А. Барановськафахівець по роботі з клієнтами ПАТ «Дельта банк», м. Суми

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ОЦІНКА

O. V. KrukhmalPhD, associate professor of the department of banking UABS NBU, SumyO. A. Baranovskaspecialist to work with clients JSC «Delta Bank», Sumy

THE COMPETITIVENESS OF BANK’S AND PRODUCTS: THE INFLUENCE FACTORS AND ASSESSMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"