Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Корнух

Знайдено документів: 4

№ 11, 2018

О. В. Корнухк. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий РігЮ. А. Донськихмагістрант,ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. KornuchPh. D. ineconomics, associate professor,Kryvyi Rih National UniversityYu. A. Dons'kykhMaster student, Kryvyi Rih National University

CROUDFUNDING AS AN INNOVATIVE SOURCES OF FINANCING IN UKRAINE

№ 12, 2017

О. В. Корнухк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігЮ. О. Товстухамагістр, магістр кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

O. V. Kornukhcandidate of Economics Science, associate professor, associate professor of finances of business entities and innovative development, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihY. O. Tovstukhamaster, master of finances of business entities and innovative development, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

INTANGIBLE ASSETS AS IMPORTANT FACTOR OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS

№ 12, 2013

О. В. Корнухк. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. KornuchPh. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATION DEVELOPMENT OF COMPANY

№ 1, 2012

О. В. Корнухстарший викладач, Криворізький національний університет

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС – ДВИГУН РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"