Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Клювак

Знайдено документів: 1

№ 4, 2016

Р. М. Скриньковськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. ЛьвівЛ. С. Гарасимкандидат економічних наук, заступник головного бухгалтера з планово-фінансової роботи, асистент кафедри економіки підприємства, Національний лісотехнічний університет України, м. ЛьвівО. В. Клюваккандидат економічних наук, завідувач відділу аспірантури та докторантури, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ДІАГНОСТИКА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ruslan M. SkrynkovskyyCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, LvivLyudmyla S. HarasymCandidate of Sciences (Economics), Deputy Chief Accountant of the Planned-financial Work, Assistant of the Department of Business Economy, National Forestry University of Ukraine, Ukraine, LvivOksana V. KlyuvakCandidate of Sciences (Economics), Head of Doctoral Studies, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

BUSINESS REPUTATION DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"