Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Золотарьова

Знайдено документів: 2

№ 12, 2017

О. В. Золотарьовакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університетуО. Ю. Клементьєвакандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ БІЗНЕСОМ

O. V. ZolotaryovaPh.D., associate Professor of Department of finances and accounting, Dniprovsk State Technical UniversityO. Yu. KlementevaPh.D., associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING CORPORATE CULTURE AND POSSIBILITY OF ITS ADAPTATION BY A DOMESTIC BUSINESS

№ 6, 2013

О. В. Золотарьовак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськТ. М. Нікітінастарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськТ. А. Лотоцькамагістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

O. V. ZolotaryovaPh. D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, DneprodzerzhinskT. M. Nikitinasenior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, DneprodzerzhinskT. A. Lotockayamaster student, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

FEATURES OF PROCEDURE OF CONTROL OF USE OF FUND OF SOCIAL INSURANCE FROM TEMPORARY DISABILITY AND A WAY OF ITS IMPROVEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"