Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Зибарева

Знайдено документів: 5

№ 10, 2019

О. В. Зибаревад. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаТ. А. Воронюкаспірант Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаО. І. Лучикасистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ КАВ’ЯРЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. ZybarevaDoctor of Economics, Associate Professor,Head of the Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National UniversityT. VoroniukPostgraduate student of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National UniversityO. LuchykAssistant of the Department of Business, Trade and Stock Exchange OperationsYuriy Fedkovych Cernivtsi National University

PECULIARITIES OF COFFEE-SHOPS PRODUCT QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF IMPROVING THEIR COMPETITIVENESS

№ 2, 2019

П. І. Шилепницькийдоктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаО. В. Зибаревадоктор економічних наук, до цент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Pavlo ShylepnytskyiDoctor of economic sciences, professor, Department of International Economics, Yu. Fedkovych Chernivtsi National UniversityOksana ZybarevaDoctor of economic sciences, associate professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange Activities, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE POLISH EXPERIENCE

№ 11, 2015

О. В. Зибаревад. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. ЧернівціО. О. Петращакк. е. н., доцент кафедри туризму та економічної теорії, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ТРЕНДУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. ZybarevaDoctor of Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Education, Bukovyna State University of Finance and Economics, ChernivtsiO. PetrashchakPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Tourism and Economic Theory, Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

INTENSIFICATION OF REPRODUCTION PROCESSES IN THE CONTEXT OF SOCIALIZATION TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 5, 2014

О. В. Зибаревак. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. ЧернівціО. О. Петращакасистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПОДОЛАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

O. ZybarevaPhD in Economics, associate professor, Vice Rector for scientific and pedagogical affairs, Bukovina State Finance and Economics University, ChernivtsiO. Petrashchakassistant, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

BRIDGING DEFORMATIONS OF VALUE ORIENTATIONS OF EMPLOYEES IN CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF LABOUR

№ 9, 2013

О. В. Зибаревак. е. н., доцент, докторант Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ ЯК НАСЛІДОК АКУЛЬТУРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. ZybarevaPh.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

THE PREVALENCE OF SOCIAL DISEASES AS A RESULT OF ACCULTURATION OF UKRAINIAN SOCIETY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"