Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Журавльов

Знайдено документів: 2

№ 7, 2020

О. В. Журавльовд. е. н., професор кафедри міського господарства, Київський національний університет будівництва та архітектуриА. О. Гармашмагістр, Національний університет харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ IT-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. ZhurauliouDoctor of Economic Sciences, Professor, Department of Urban Economy, Kyiv National University of Construction and ArchitectureА. HarmashMаstеr\'s dеgrее, National University of Food Technology

IMPROVEMENT OF IT FOR LOGISTIC ACTIVITY OF AN ENTERPRISE

№ 8, 2015

А. Г. Гарусстудентка 2-го курсу Факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, ХарківО. В. Журавльовкандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ «ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ» ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. H. HarusStudent of the 2nd course of the School of International Economic Relations and Tourism Business, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivO. V. ZhuravliovPhD in Economics, assistant professor of the Department of International Economic Relations , V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE APPLICATION OF THE “GROWTH POLE” THEORY TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"